Matura Focus 3

Matura Focus 3

Matura Focus 3” to podręcznik przeznaczony do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich: w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Wydany został przez wydawnictwo Pearson, które od wielu lat specjalizuje się w wydawaniu dobrej jakości publikacji na użytek polskiej dydaktyki języków obcych. Podręcznik powstał jako wspólna praca grona ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu: Sue Kay, Vaughana Jonesa, Daniela Brayshawa oraz Bartosza Michałowskiego. Podręcznik jest zgodny z obowiązującą podstawą programową o czym świadczy numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 672/3/2014.

Doskonała pozycja maturalna

Podręcznik przewidziany został jako kolejny etap przygotowania ucznia szkoły średniej do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kształci on na poziomie językowym B1/B1+, który odpowiada mniej więcej temu, którego wymaga się na poziomie podstawowym egzaminu. Ze względu na swoją uniwersalność może posłużyć nie tylko uczniom szkół średnich, ale również wszystkim, którzy w konkretnym momencie życia chcieliby zwiększyć swoją znajomość języka angielskiego, co jest mile widziane obecnie w praktycznie każdej pracy. Podręcznik kształci we wszystkich dziedzinach, które wymagane są do satysfakcjonującego zdania egzaminu maturalnego: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych, poprawne używanie objętych podstawą programową konstrukcji gramatycznych, znajomość podstawowego słownictwa czy też sprawne mówienie. Dzięki dedykowanej płycie CD z nagraniami głosowanymi istnieje również możliwość zwiększania swoich umiejętności rozumienia ze słuchu.

Dodatkowe pomoce edukacyjne

Do podręcznika “Matura Focus 3” dołączony jest całkowicie z nim skorelowany Workbook, a więc zeszyt ćwiczeń ucznia, który zawiera całą gamę przydatnych zadań powtórzeniowych i utrwalających. Bardzo często dopiero po ich wykonaniu materiał omawiany w szkole staje się w pełni jasny i klarowny. Robienie powtarzalnych zadań jest szczególnie istotne przy nauce języków obcych, ponieważ tylko dzięki nim pewne konstrukcje są w stanie wejść w nawyk, aby można było ich używać bezproblemowo w późniejszym życiu w mowie i na piśmie. Do podręcznika dodany został również Zeszyt Word Store, w którym uczeń znajdzie cały pakiet obowiązującego go słownictwa, a także listy wyrażeń przyimkowych i sprawiających duże problemy, ale bardzo potrzebnych na maturze czasowników frazalnych. Znajdzie się tam także przypomnienie zasad słowotwórstwa.

Education obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com

Continue reading